Over ons

Wie zijn wij?

“Wij” zijn een groep vrouwen die in 2008 begonnen zijn met het organiseren van een vrouwenconferentie. We komen uit Veenendaal en omstreken.

We geloven in God de Vader die ons geschapen heeft en ons leven leidt. We geloven in Christus, de Zoon van God, die ons reinigt van al onze zonden. We geloven in de Heilige Geest, die ons vult met de liefde van God en helpt om te leven als kind van God.

Geschiedenis

De verdiepingsconferentie voor vrouwen is ontstaan vanuit de mannenconferentie Lunteren. Al een aantal jaren werd er met een groep vrouwen en kinderen een samenkomst georganiseerd om te bidden voor de mannen die deelnamen aan de mannenconferentie. Verschillende vrouwen konden getuigen dat hun man veranderd en/of vernieuwd terug kwam. Huwelijken hebben verdieping gekregen en vriendschappen zijn ontstaan.

Door zo samen zingend en biddend bezig te zijn ging het verlangen groeien; een conferentie, dat kan toch ook met een groep vrouwen? De laatste keer dat we samen kwamen hebben we gebeden of er een verdiepingsconferentie voor vrouwen mocht komen.

We zijn met twee vrouwen bij elkaar gekomen om verder te brainstormen en voor dit verlangen te bidden. Ook hebben we veel advies en financiële steun van de Stichting Mannenconferentie gekregen. Mede daardoor konden we onze eerste verdiepingsconferentie beginnen. We zijn ze hier erg dankbaar voor!

Daarnaast is er een groep vrouwen geweest die tijdens de voorbereidingen met ons mee hebben gebeden. En God was met ons. Hij zorgde dat er vrouwen op ons pad kwamen. Ieder met hun kwaliteiten die een goede aanvulling gaven op de werkgroep. We zijn onze Vader dankbaar dat Hij dit alles zo geleid heeft!

De werkgroep bestaat uit de volgende leden

  • Alieke Diepeveen
  • Lydia Huibers
  • Linda Verboom
  • Ellen van Voorthuijsen
  • Alianne Ravenhorst

Wat willen wij bereiken?

Eenheid en verbondenheid als oase. Het verlangen om te bouwen aan meer eenheid en verbondenheid tussen christenen drijft ons. Wij doen dit door een oase te scheppen waar het gaat om aanbidding, toewijding, verwachting en ontspanning. Even helemaal weg uit de waan van de dag. Even helemaal niets te moeten. Zodat er ruimte ontstaat om stil te worden en te verwonderen. Te ontvangen en te delen. Te leren en soms om af te leren.

Geloven kun je niet alleen. Juist in verbondenheid met anderen kan je geloof wortelen, groeien en bloeien. Dat lukt niet altijd in het leven van alle dag. Soms heb je gewoon even een extraatje nodig om gevoed en gesterkt te worden. Even de ruimte om stil te worden en je te verwonderen. Ruimte om te ontvangen en te aanbidden. Ruimte om te ontspannen en te genieten. Om weer verder te kunnen en uit de delen op de plek waar God je geroepen heeft.

Waar staan wij voor?

We willen bijdragen aan het verstevigen en verdiepen van relaties met elkaar, met God en met jezelf. We willen verbinden wat in het normale leven zo vaak los staat van elkaar. Wij willen putten uit de Bron van levend water. Alleen het levende woord van God kan ons toerusten, vertroosten, inspireren, bemoedigen en verdiepen. Wij willen, puttend uit het woord van God, vrouwen lessen meegeven voor het leven van alle dag.

Dat doen we door hen aan te sporen om in een levende én verwachtingsvolle relatie met Jezus te leven. Wij geloven dat 2 dagen even helemaal weg, ook echt ontspannen moet zijn. Dus besteden we veel aandacht aan gastvrijheid, openheid en een sfeer van vertrouwen, warmte en veiligheid. Ons doel is dat je opgebouwd en toegerust weer naar huis mag gaan.