2010

Thema: Niet ik, maar Christus leeft in mij (Gal.2:20)
Sprekers: Marleen Ramaker en Henk Binnendijk
Vrijdagavondprogramma: Zandtovenaar Gert van der Vijver