Voorbereidingen 2020

Het is al begin mei en normaal gesproken zou je al bijna de mogelijkheid hebben om je aan te melden. In dit berichtje praten we je even bij.

Tot en met februari waren we net als elk jaar volop bezig met de voorbereidingen voor de conferenties van dit jaar. Ron van der Spoel en Mira de Boer hebben toegezegd om te komen spreken. Het thema is bedacht. We hebben weer hele diverse workshops voor jullie in petto, we zijn met het voorbereiden van de aanmeldingen bezig en met de invulling van het vrijdagavondprogramma. Bij conferenties kun je hier meer over lezen!

Vol aan de gang dus. Maar toen…werd het onzeker. Gedurende de weken die volgden kwamen er door de Corona crisis veel vragen op ons af. Kunnen we doorgaan met het organiseren van de conferenties? De aanmelddatum wanneer zullen we die plannen? Is het überhaupt wel mogelijk om de conferenties door te laten gaan? Enz. enz.

Na de persconferentie van vorige week is duidelijk geworden dat er tot 1 september geen evenementen plaats mogen vinden. De eerste conferentie is ruim 3 weken daarna. We zijn aan het nadenken hoe we de conferentie op een andere manier kunnen invullen en wat er wel mogelijk is.

Deze tijd is ook voor jou misschien onzeker. We zijn benieuwd hoe het met je gaat; met je gezondheid, je familie, in je gezin, met je baan, in contacten, in het alleen zijn?! Alles is ineens anders; je moet je aanpassen aan een andere manier van leven en een andere invulling vinden en dat kan best lastig zijn. We willen je sterkte wensen in welke situatie je ook zit! Een mooie bemoediging vind je in Lucas 21:29-31. Daarin hebben de discipelen ook net een soort “persconferentie” achter de rug. Lees maar eens wat ze net te horen hebben gekregen! Jezus vertelde hen daarna een ​gelijkenis: Kijk naar de vijgenboom en al de andere bomen. Als je ziet dat ze uitlopen, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het koninkrijk van God nabij is.

Ons thema van vorig jaar op de vrouwenconferentie was JAHWEH. God is met ons, juist ook in deze bijzondere tijd! Ook nu zegt God tegen jou: ‘Ik zal er zijn’.

Tot slot, hou de website in de gaten voor meer info.
Wil je mee bidden dat we ook hierin de weg van onze Hemelse Vader zullen gaan?

Hartelijke groet van ons, Alieke, Ellen, Linda, Lydia en Melinda