Thema 2024 bekend!

Het thema voor 2024: Beeld van God

“En wie ben ik volgens jullie?” Deze vraag stelde Jezus aan zijn leerlingen toen Hij met hen alleen was. Zij mochten een tijd met Hem meereizen op aarde en van heel dichtbij Jezus meemaken. Ze volgden Hem omdat ze Zijn roepstem hadden gehoord en er een verlangen is om Hem te beter te leren kennen. En dan stelt Jezus hen op een dag deze vraag. Deze vraag klinkt er ook voor jou. Wie is God en wie is Jezus voor jou?

We zijn heel dankbaar dat we elk jaar weer op de conferentie stil mogen staan bij wie God is. We doen dat met vele vrouwen uit verschillende kerken. Wat ons al jaren opvalt is dat het voor je relatie met God zoveel uitmaakt hoe je Hem ziet. Zie je Hem als liefdevolle Vader of misschien meer als een oordelende God? Zie je God als trouwe God of durf jij daar niet echt op te vertrouwen? Je zou het ook zo kunnen zeggen; de ‘bril’ waarmee jij de Bijbel leest (en leeft met God) kleurt jouw relatie met Hem. Welke bril heb jij op? Ben jij je daarvan bewust? En geeft deze bril jou een helder zicht op wie God is? Welk beeld van God heb jij gevormd?

In Kolossenzen 1:15-20 staat een prachtig loflied op Jezus. Beeld van God, de Onzichtbare, is Hij. Hij is gekomen om de wereld met God te verzoenen en vrede te brengen! In Jezus mogen we God echt leren kennen! God verlangt naar een levende relatie met jou. Tijdens de conferentie zullen we stilstaan bij de vraag die Jezus stelt “Wie ben ik voor jou?” We hopen en verwachten dat we meer zicht krijgen op wie God voor ons wil zijn en zien ernaar uit om dat samen met jou te beleven!